INTERNATIONAL TRANSPORT

Gjennom mange års drift har vi klart å etablere et bredt nettverk av samarbeidspartnere
slik at vi kan bidra med de fleste transportløsninger. Vi kan derfor tilby løsninger både
langs vei og sjø så vel som flyfrakt. Vi har muligheten til enhver tid å søke de gunstigste transportløsningene, da vi er en frittstående speditør ikke tilknyttet fast agentforhold.