KURÉR DØR TIL DØR FORSENDELSER

Som bruker av DHL Express sine tjenester over lang tid har vi opparbeidet en anselig kundeportefølje. Dette har gitt oss status som storbruker som igjen har gitt seg utslag i svært gode rabatter som du kan ta del i. Ønsker du en rask og enkel fremføring av pakker samt ta bruk av vår storbrukerfordel kontakt oss for et godt tilbud.